Selladoras de bandexas

Selladoras de bandexas.Máquinas automáticas de selado de bandexas con instalacións para envases ao baleiro ou en atmosfera modificada.Este tipo de máquinas están destinadas exclusivamente ao mercado alimentario.Dependendo dos diferentes requisitos de saída do produto, temos oselladora de bandexas semiautomáticaeselladora automática continua de bandexas.

Cada máquina está deseñada individualmente segundo os requisitos específicos do cliente en canto ao produto e a bandexa, o que significa que cada selladora de bandexas encaixa perfectamente en ambientes de produción novos ou existentes.